విధవ తల్లి (widowed mom) 11

Telugu Sex Stories మధ్యానం భోజనం తయారు చేసిన తరువాత రాజేశ్వరి తిరిగి హాల్లోకి వస్తుంది అప్పటికి అజయ్ గాడు తన మడ్డ బయట పెట్టి టి*విలో పాటలు చూస్తూ ఉన్నాడు కానీ వాడి ధ్యాస మొత్తం నగ్నంగా ఊగుతున్న తన తల్లి సళ్ళ వైపే ఉన్నాయి……..రాజేశ్వరి నేరుగా అజయ్ గాడి దగ్గరకు వెళ్ళి “ఒరేయ్ … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 10

Telugu Sex Stories ఇప్పుడు రాజేశ్వరి తన మనసులో “ ఇప్పటినుంచి నేను అజయ్ గాడు చెప్పిందే వింటాను” అన్న మాట అని అనుకుంటుంది……….ఇంతలో అజయ్ తన తల్లి సళ్ళ మధ్య మొహం పెట్టి రుద్దుకుంటూ ఆనందపడుతున్నాడు ఇంతలో విజయ్ పక్క గదిలో నుంచి తన తల్లిని పిలుస్తాడు “ అమ్మ ఎక్కడ ఉన్నావు కాస్త … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 9

Telugu Sex Stories రాజేశ్వరి తిరిగి తన కొడుకు విజయ్ గదిలోకి వెళుతుంది కానీ ఇప్పుడు తను ఇంకా జాకెట్ లంగాలోనే ఉంది తను గడిలోపలికి వెళ్ళగానే సిగ్గుతో తల దించుకుంటుంది ఎందుకంటే అక్కడికి ముందుగానే తన చిన్న కొడుకు అజయ్ వచ్చి ఉంటాడు. తను అర్ధనగ్నంగా తన ఇద్దరి కొడుకుల ముందర నిలుచుకొని ఉంది…..… Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 8

Telugu Sex Stories రాజేశ్వరి కంగారుగా వాడిని పైకి లేపే ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ విజయ్ కావాలనే లేని నొప్పి నటిస్తూ తన తల్లిని అలానే తన పై హత్తుకుంటూ తన తల్లి సళ్ళ స్పర్శను ఆస్వాదిస్తున్నాడు మరియు ఇక్కడ రాజేశ్వరికి తన కొడుకు మడ్డ స్పర్శతో ఆమె వొంటిలో కామ దేవత తిరిగి పూనుకుంది … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 7

Telugu Sex Stories ఇక్కడ విజయ్ వెళ్ళి ఇప్పటికీ 5 రోజులు కావస్తుంది రాజేశ్వరి మాత్రం విజయ్ గాడిని ఈ సంఘటనల నుంచి దూరంగానే ఉంచుతుంది ఎందుకంటే తన వల్ల వాళ్ళ ఇద్దరు అన్న తమ్ములు కొట్టుకొని విడిపోకూడదని…..పైగా తన చిన్న కొడుకు తన తల్లిని కోరుకుంటున్నాడు అని తెలిస్తే విజయ్ ఖచ్చితంగా వాడిని అసహ్యించుకుంటాడు … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 6

Telugu Sex Stories ఆకస్త్మాతుగా జరిగిన ఆ సంఘటనతో రాజేశ్వరి ఒక్కసారిగా కళ్లు తెరచి చూస్తుంది అప్పుడు తన కొడుకు తన జన్మ స్థానం అయిన తన పుకుని కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాడు అజయ్ గాడు ఇంకా మసాజ్ చేయడం ఆపలేదు తన తొడలపై చేతులని కాస్త కాస్త పైకి తీసుకుంటూ చివరకి తన తల్లి … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 5

Telugu Sex Stories అజయ్ గాడు తన తల్లిని గదిలోకి వెళ్ళమని చెప్పి తన గదిలోకి వెళ్ళి తన వొంటిపై ఉన్న బట్టలు అన్నీ విప్పి కేవలం ఒక చిన్న షార్ట్ వేసుకొని చేతిలో నూనె బాటలు తీసుకొని తన తల్లి గది లోకి వెళతాడు.గదిలో ప్రవశించి తన తల్లితో
అజయ్ – అమ్మ నువ్వు … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 4

Telugu Sex Stories మరుసటి రోజు రాజేశ్వరి స్నానం చేయడానికి బాత్రూమ్ కి వెళ్లింది ఈ సారి పూర్తిగా తలుపు గోళ్ళెం పెట్టి చేస్తుంది. అక్కడ అజయ్ తన తల్లిని ఎలాగైనా తన బుట్టలో పడేసేయాలని దానికి తగిన ప్లాన్స్ అన్నీ ఆలోచిస్తూ తన తల్లిలో దగిఉన్న కమాగ్నిని ఎలాగైనా నిద్ర లేపి తనని సొంతం … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 3

Telugu Sex Stories ఆ తరువాత విజయ్ బాయులుదేరి ముంబై ప్రయాణానికి సిద్ధపడ్డాడు తన కొడుకు వెళ్ళిన వెంటనే రాజేశ్వరి తన చిన్న కొడుకు అజయ్ గదికి వెళుతుంది అక్కడ వాడు టేబల్ మీద కూర్చొని అటు తిరిగి పుస్తకం చదుకుంటూ తన తల్లి నగ్న దేహాన్ని తలుచుకుంటూ కింద ఆయుధని ఊపుతున్నాడు.
రాజేశ్వరి – … Read the rest

విధవ తల్లి (widowed mom) 2

Telugu Sex Stories మరుసటి రోజు పొద్దున రాజేశ్వరి అప్పుడు స్నానానికి వెలుతున్నపుడు తన ధ్యాస తన కొడుకు అజయ్ మీద వెళ్తుంది. అక్కడ అజయ్ కూడా తన రోజువారీ లాగా తన తల్లి నగ్న దేహాని చూడడానికి బాత్రూమ్ తలుపు వైపు వెళ్లగానికి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.రాజేశ్వరి స్నానానికి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి తలుపు పూర్తి … Read the rest