అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదవ భాగం

గీత లేచి అక్కడే అల్మైరాలొ ఉన్న వదిన నైటీ ఒకటి తీసుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్లబోతుండగా…

“ఇక్కడ ఉన్నది ఇద్దరం ఆడవాళ్లమే కదా..బాత్రూంకెందుకు ఇక్కడే మార్చుకోవచ్చు కదా?” అంది శ్రావణి.

“నాకు కూడా

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదకొండవ భాగం

“నిజం చెప్పాలంటే నాకెప్పుడూ అన్నయ్య మీద అలాంటి ఊహలెప్పుడూ కలగలేదు వదినా…ఇంత ఫ్రెండ్లీ గా ఉన్న నీ దగ్గర ఎందుకు దాస్తాను చెప్పు” అంది గీత.

గీత చెప్తూండగానే ఒక చేతిని నైటీ మీదనుంచే ఆమె కుడి

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పన్నెండవ భాగం

“అయితే వీటిని తొలిసారిగా పట్టుకుని పిసికే అదృష్టం నాకే దక్కిందన్న మాట” అంది శ్రావణి.

“ఈ కాలం అమ్మాయిలు కొంత మంది…. ఫ్రెండ్స్ తో ఇలా చేసుకుంటున్నారని చడివానులే..సెక్స్ కథల్లో” అంది తనే.

“నాకలాంటి

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదమూడవ భాగం

“మీరెన్నయినా చెప్పండి…నాకేంటో భయంగా ఉంది ” అంది రాధ.

“భయమెందుకండీ?…మన మొగుళ్లకి తెలీకుండా మనమేమీ చాటుగా తప్పు చెయ్యడం లేదు కదా? వాళ్ల కోరిక మీద..వాళ్లు ఒప్పుకుంటేనే కదా మనమూ చేస్తున్నాం…?”

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పద్నాలుగవ భాగం

Telugu Sex Stories అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పద్నాలుగవ భాగం “రండి..కూర్చోండి” వాళ్లని చూడగానే ఎదురెళ్లి ఆహ్వానపూర్వకంగా పలకరించింది శ్రావణి.రాధలోఉన్న భయం శ్రావణిలో లేదు. ఆమెకి అప్పటికే ఇలాంటి అనుభవం

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదహేనవ భాగం

ముగ్గురూ తలొక రెండు పెగ్గులు తాగారు. రాధ కూడా తనకి తెలీకుండానే ముప్పావు బీర్ బాటిల్ని ఖాళీ చేసింది. మందు ప్రభావం అందరిలోనూ పని చెయ్యసాగింది.

సుబ్రమణ్యం లేచి వెళ్లి రాధ పక్కలో కూర్చున్నాడు

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదహారవ భాగం

లోపలికెళ్లగానే “నా పిర్రలంటే నీకంత ఇష్టమా?” అడిగింది శ్రావణి.

“చా..లా..?” అంటూ దగ్గరకెళ్లి వాటేసుకుని తన రెండు చేతులూ ఆమె వెనక్కి పోనిచ్చి ఆమె పిర్రలని పిసకసాగాడు వేణు.

ఆ వాటేసుకోవడంలో లుంగీలో

Read More

ఫ్యామిలీ సర్కస్ – Part 15

అప్పుడు అతనికి జనార్ధన్ భార్య శ్యామల గుర్తుకొచ్చింది. దీనికంటే శ్యామల ఎంతో అందంగా ఉంటుంది…దాన్ని వదిలి ఇద్దరు పిల్లల తల్లి దీన్ని తగులుకున్నాడేంటి వీడు…ఈ విషయం శ్యామలకి తెలిస్తే….!! అనుకున్నాడు

Read More

Telugu Sex Stories ఫ్యామిలీ సర్కస్ – Part 14

తలుపు మూసి బోల్ట్ బిగించింది ఉమ. ఆశ్చర్యంగా చూసాడు ప్రసాదు. ఎదురుగా నిలబడి అతడి రెండు భుజాలమీద చేతులు వేసింది. “మధ్యాహ్నం అన్నం వడ్డిస్తుంటే కసిగా చూసావు నా వంక……..అప్పట్నుంచి ఒకటే ఇదిగా

Read More