సెకండ్ అల్లుడు – Part 5

“బావుందోయ్” అన్నాను.
“మరి ఓ చిన్న ముద్దు పెట్టు”
“అలాగే బుజ్జీ” చిలిపిగా నవ్వుతూ గట్టిగా నొక్కేను. తీయటి తిమ్మిరి ఒళ్ళంతా పాకిందేమో నా చేతిమీద తన చెయ్యి వేసి పట్టుకుని రెండో చేత్తో నా తలను వంచుకున్నాడు. ఉద్రేకంతో నిక్కబొడుచుకున్న అతగాడి గునపం వెచ్చగా తగిలింది నా పెదవులకు. అదే సమయంలో అతని తొక్కను వెనక్కు లాగింది నా చేయి. అందంగా మగ్గిన టమోటా పండులా ఎర్రగా బయటపడిన గుండును చూసి బుగ్గలకు రుద్దుకుకున్నాను. ఆగలేక నోరుచాపి అమాంతం నోట్లో దూర్చేసుకున్నాను.
ఐదుసార్లు విసురుగా తలాడించేసరికల్లా “చాలు.. ఆపు అయిపోవచ్చింది.. వదిలేయ్” నా తల నిమురుతూ అరిచేడు. తల పైకెత్తి “అరే..అప్పుడే అయిపోవచ్చిందా” అనడిగేను.
“ఊ…నీ పీల్చుడంత గొప్పగా ఉంది మరి”
“సరే అయితే అదేదో నా నోట్లోనే పోసేయ్, చప్పరించేస్తా” అని మళ్ళీ అతని గూటాన్ని నోటితో పట్టేసాను. ఆ పైన నాలుగే నాలుగుసార్లు తల కదిలించాను. తీయగా హాయిగా మూలుగుతూ నా తలను మరింక కదలనివ్వకుండా పట్టేసుకొన్నాడు.

రెండు నిమిషాల తర్వాత మునివేళ్ళతో మూతి తుడుచుకుంటూ లేచి తలక్రింద చేతులు పెట్టుకొని విలాసంగా పడుకునాను. అతను నవ్వి కుడిచన్నుమీదికి చేతిని తెచ్చి, మరోచేత్తో చీర అంచుల్ని తెగలాగేడు. కవ్వింపుగా కాళ్ళు విప్పేను.
నా పైకి వాలి “పెట్టుకో” అన్నాడు రెండు చళ్ళనీ కుదుళ్ళతో సహా పట్టుకొని. “ఊ..” అని మూలుగుతూ అతని గూటాన్ని బొక్కకు సరిపెట్టుకున్నాను. నడుమును విసురుగా ఊపేసరికి గునపం గురిగా విల్లునుండి వలిన బాణం లా దూసుకెళ్ళి కుత్తుకదాకా దిగిపోయింది నా గజ్జలో. కమ్మగా మూలుగుతూ రెండుచేతులా అతన్ని పెనవేసుకున్నాను.
“బాగా తోసేనా” కొంటెగా అడిగేడు.
“నా బుజ్జిముండ బేర్ మంది నీ గుద్దుడికి”
“మరిక మొదలెట్టనా గుద్దుడు”
“మరి? ఆలశ్యం దేనికి. నీ గూటాన్ని నా బుజ్జిముండలో నానేసి కూర్చుంటే అవతల నా కూతుళ్ళొచ్చే వేళయింది”
“సరే అయితే గుద్దుకుంటాను”

“నీ బలంకొద్దీ గుద్దేసుకో”. నేనామాట అనడమే ఆలస్యం, రైలింజన్ లా యమా స్పీడందుకున్నాడు. ఆ స్పీడుకి అడుగుదాగా తూకంగా తగిలే అతని గూటం గూటింపుకి తట్టుకోలేకా, ఎదురుకొట్టలేకా కాళ్ళు మూసేశాను.
“ఎలా ఉందీ మనదెబ్బ?” అంతా అయ్యాక ముంగురులు సవరిస్తూ అడిగేడు.
“మోతగా ఉందోయ్” అంటూ అతగాడి రెండు బుగ్గలు ముద్దాడి “నిన్నొదిలిపెట్టాలనిపించటం లేదోయ్” అన్నాను.
“వదిలిపెట్టడమెందుకూ, ఉంచుకో, రోజూ పెడతాను” అన్నాడు.
“అలాగే నా పిచ్చిముండ ఇక లే” అన్నాను. ఆ తర్వాత వారం రోజులు నా కూతుళ్ళు లేనపుడు విరామం లేకుండా అతని గదిలో దూరి దంచుడు వ్యవహారం సాగించేను. ఓ రోజు మాటల్లో “నువ్వు మా జ్యోతిని పెళ్ళాడవోయ్, ఎంచక్కా నా అల్లుడువవుతావ్. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దంచుకోవచ్చు” అన్నాను.
ఆశ్చర్యంగా చూసి “నిజమా” అన్నాడు.
“అవునోయ్, నీ గూటాన్ని వదులోకోలేను. నన్నూ, నా కూతురునీ సుఖపెట్టే మగాడివి నువ్వే అల్లుడు”
“ఐ లవ్ యూ అత్తా” అంటూ వాటేసుకుని అత్తా అత్తా అంటూ మరోసారి విజృంభించాడు. (ఇంకా ఉంది)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *