అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఆరవ భాగం

Telugu Sex Stories ఒళ్లు తూలుతుందేమిటి? ” అడిగింది శ్రావణి నిషాలో నవ్వుతూ. తూలుతుంది! ఇది వైనూ ,బీరు కాదుకదా! బ్రాందీ అమ్మాయ్ !!!…చాలా? ..ఇంకొంచం పోయనా”? అడిగాడు సుబ్రమణ్యం.

“కాసేపాగిన తర్వాత ఇంకో రౌండ్

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఏడవభాగం

Telugu Sex Stories “ఇంకొంచం గట్టిగా కొట్టండీ…అబ్బా…అలాగే ..ష్ స్స్ స్స్..ఇంకా…ఇంకా…ఓహ్హ్” అంటూ తనూ ఎదురుకొడుతూ అరవసాగింది శ్రావణి.

“ఇంకా గట్టిగానా?” ఆయాసంలో కూడా నవ్వుతూ అడిగాడు సుబ్రమణ్యం.

“అవును..ఇంకా….మీ

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – ఎనిమిదవ భాగం

సుబ్రమణ్యం లేచి నిలబడి “మంచమ్మీదకి వెళ్దాంరా” అని పిలిచాడు భార్యని, తను మంచం దగ్గరికి దారి తీస్తూ.

“వద్దండీ నిలబడే చేసుకుందాం” అంది తను కూడా మంచం దగ్గరకెళ్లి.

“పడుకో”అన్నాడు.

“వద్దు నిలబడే

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – తొమ్మిదవ భాగం

“వస్తున్నా వదినా”అంటూ శ్రావణి దగ్గరకెళ్లింది.

“మీ అన్నయ్య క్యాంపుకెళ్లాడుగా,ఈ రోజు నా రూంలో పడుకో,నాకు తోడుగా”

“అలాగే వదినా టీవీ ఆఫ్ చేసి అమ్మకి చెప్పొస్తానుండు” అంటూ బయటకెళ్లి ఐదు నిమిషాల్లో

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదవ భాగం

గీత లేచి అక్కడే అల్మైరాలొ ఉన్న వదిన నైటీ ఒకటి తీసుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్లబోతుండగా…

“ఇక్కడ ఉన్నది ఇద్దరం ఆడవాళ్లమే కదా..బాత్రూంకెందుకు ఇక్కడే మార్చుకోవచ్చు కదా?” అంది శ్రావణి.

“నాకు కూడా

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదకొండవ భాగం

“నిజం చెప్పాలంటే నాకెప్పుడూ అన్నయ్య మీద అలాంటి ఊహలెప్పుడూ కలగలేదు వదినా…ఇంత ఫ్రెండ్లీ గా ఉన్న నీ దగ్గర ఎందుకు దాస్తాను చెప్పు” అంది గీత.

గీత చెప్తూండగానే ఒక చేతిని నైటీ మీదనుంచే ఆమె కుడి

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పన్నెండవ భాగం

“అయితే వీటిని తొలిసారిగా పట్టుకుని పిసికే అదృష్టం నాకే దక్కిందన్న మాట” అంది శ్రావణి.

“ఈ కాలం అమ్మాయిలు కొంత మంది…. ఫ్రెండ్స్ తో ఇలా చేసుకుంటున్నారని చడివానులే..సెక్స్ కథల్లో” అంది తనే.

“నాకలాంటి

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదమూడవ భాగం

“మీరెన్నయినా చెప్పండి…నాకేంటో భయంగా ఉంది ” అంది రాధ.

“భయమెందుకండీ?…మన మొగుళ్లకి తెలీకుండా మనమేమీ చాటుగా తప్పు చెయ్యడం లేదు కదా? వాళ్ల కోరిక మీద..వాళ్లు ఒప్పుకుంటేనే కదా మనమూ చేస్తున్నాం…?”

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పద్నాలుగవ భాగం

Telugu Sex Stories అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పద్నాలుగవ భాగం “రండి..కూర్చోండి” వాళ్లని చూడగానే ఎదురెళ్లి ఆహ్వానపూర్వకంగా పలకరించింది శ్రావణి.రాధలోఉన్న భయం శ్రావణిలో లేదు. ఆమెకి అప్పటికే ఇలాంటి అనుభవం

Read More

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ – పదహేనవ భాగం

ముగ్గురూ తలొక రెండు పెగ్గులు తాగారు. రాధ కూడా తనకి తెలీకుండానే ముప్పావు బీర్ బాటిల్ని ఖాళీ చేసింది. మందు ప్రభావం అందరిలోనూ పని చెయ్యసాగింది.

సుబ్రమణ్యం లేచి వెళ్లి రాధ పక్కలో కూర్చున్నాడు

Read More